Gratis verzending vanaf €60 in BE en vanaf €100 in NL

Algemene voorwaarden

De verkoper

Goûts et Couleurs BV

Ezelstraat 5

8000 Brugge

België

RPR Gent (afdeling Brugge)

E-mail: info@gouts-et-couleurs.be

Tel.: 0032 50 69 82 83

Openingsuren:

dinsdag tem. zaterdag: 10.30u – 18u

Ondernemingsnummer: BE 0695.658.957

Goûts et Couleurs BV

1. Algemene bepalingen
De e-commerce website van Goûts et Couleurs BV met maatschappelijke zetel te Ezelstraat 5 te Brugge, BTW BE 0695.658.957 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Goûts et Couleurs moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Goûts et Couleurs aanvaard zijn.

2. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21 % BTW, exclusief verzendkosten en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de Klant.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Goûts et Couleurs behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de oveernkomst.

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Goûts et Couleurs niet. Goûts et Couleurs is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Goûts et Couleurs is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@gouts-et-couleurs.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Goûts et Couleurs. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De beschikbaarheid van een artikel op de webshop is afhankelijk van al dan niet reservering in de bakstenen winkel te Brugge. Reservaties of aankopen (op dezelfde dag) in de bakstenen winkel genieten steeds voorrang op deze via de webshop. Gezien wij ons ook kunnen vergissen, dus kan het mogelijk zijn dat een artikel als voorradig gemarkeerd staat op de webshop terwijl het niet meer aanwezig is in de bakstenen winkel.

4. Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via bancontact / Mister Cash
  • via creditcard
  • via paypal
  • via iDEAL

Goûts et Couleurs is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan info@gouts-et-couleurs.be gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer.

Goûts et Couleurs is gesloten op zondag, maandag en op feestdagen, orders worden daags nadien verwerkt en verstuurd.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Goûts et Couleurs kan niet verantwoordlijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-post, PostNL of DPD. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Bestellingen kunnen ook afgehaald worden in onze bakstenen winkel te Brugge – Ezelstraat 1.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Gratis verzending binnen België vanaf een aankoopbedrag van 60 euro en gratis verzending binnen Nederland vanaf een aankoopbedrag van 100 euro.

Wens je te betalen met een cadeaubon? Onze cadeaubonnen worden gezien als een betaalkaart die al eerder afgerekend werd, waardoor we onder 60,00 euro verzendkosten aanrekenen.

Verzendkost België: 6,65 euro pakketpost

Verzendkost Nederland: 10,43 euro pakketpost

Verzendkost Frankrijk: 14,77 euro pakketpost

Verzendkost Duitsland: 11,31 euro pakketpost

Verzendkost Luxemburg: 10,50 euro pakketpost

De levering gebeurt door Bpost of DPD

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elk product heeft een verwachte leveringstermijn. Echter kan deze termijn aangepast worden mede door onze leveranciers/merken door feestdagen, extra drukte of andere redenen. Indien de levering langer duurt dan verwacht, wordt de Klant op de hoogte gebracht met een nieuwe verwachte leverdatum.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Goûts et Couleurs was geboden.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Goûts et Couleurs.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Goûts et Couleurs te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Goûts et Couleurs.

Een klant kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Goûts et Couleurs (info@gouts-et-couleurs.be)  via een ondubbelzinnige verklaring (bvb. per mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

In dit geval vragen wij u ons onmiddelijk na levering het retourformulier in te vullen die je op onze website kan vinden (retour) en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De Klant moet het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website http://shop.gouts-et-couleurs.be/retour/. Als de Klant hiervan gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Het terugsturen van een bestelling kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn volledig ten laste van de klant. Bij annulatie betaalt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingbeding.

*Let op: Afgeprijsde artikelen en artikelen besteld via nabestelling kunnen niet worden teruggenomen of geretourneerd.

8. Garantie en levering

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Goûts et Couleurs en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ons.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Goûts et Couleurs. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen via info@gouts-et-couleurs.be. Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. Retourneren kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Klantendienst

Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer +32 50 69 82 83, via e-mail op info@gouts-et-couleurs.be of per post op dit adres: Ezelstraat 5 – 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

10. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Goûts et Couleurs beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Goûts et Couleurs zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 11. Privacy

Door een bestelling te plaatsen op de webshop van Goûts et Couleurs, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.

Goûts et Couleurs zal de gegevens niet overmaken aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Goûts et Couleurs, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Goûts et Couleurs heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Goûts et Couleurs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@gouts-et-couleurs.be.

12. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Goûts et Couleurs om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Goûts et Couleurs. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

15. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen